Tapintható írás-olvasás tanítása

A Braille-írás-olvasás ismerete a 21. században élő látássérült személyek számára is fontos tudás, a tanulást, a munkavégzést és az önállóbb életvitelt hatékonyan segíti, a szabadidős tevékenységek lehetőségeit gazdagítja. Ezért a Braille-írás elsajátítását ajánljuk a vak és aliglátó fiataloknak, valamint a látásukat felnőttkorban elveszítő személyeknek és mindazoknak, akiknek szembetegsége progrediáló jellegű, azaz romló tendenciát mutat.

Braille-oktatásra jelentkezhetnek olyan látássérült emberek is, akik korábban már tanultak pontírást, és előzőleg tanult ismereteiket szeretnék feleleveníteni és/vagy bővíteni.

A Braille-írás-olvasás nem versenytársa a hiper-szuper kommunikációs és számítástechnikai, illetve egyéb beszélő eszközöknek/segédeszközöknek, hanem azok mellett, illetve azokkal együtt rendkívül praktikus és hasznos segítőtársa a látássérült embernek.

A Braille-oktatás során a tanuló először megismerkedik a hatpontrendszer logikájával, majd a Braille-írógép részeivel, a gépelés technikájával, valamint a Braille-ábécéskönyvvel. Ezt követően lépésről lépésre haladva elsajátítja a magyar Braille-ábécé betűinek írását és olvasását, megtanulja a leggyakoribb írásjelek pontszámát, a számok képzésének módját, végül pedig igény szerint megismerkedhet a Braille-tábla és pontozó, valamint a Braille-kijelző használatával, továbbá néhány Braille-alapú társasjátékkal. Ilyen adaptált játék például a Braille-sudoku és a Braille-scrabble vagy néhány, pontírásos jelöléssel ellátott kártyajáték.

A Braille-kijelző számítógéphez is, iPhone készülékhez is csatlakoztatható, a tanulást, a munkavégzést és a szórakozást is hatékonyan segítő eszköz. A Braille-kijelző által az önálló olvasás élményét újra megtapasztalhatják a látássérült emberek.  Továbbá a pontírás készség szintű ismerete megkönnyíti az iPhone készülékeken a különböző szerkesztőmezőkbe történő begépelést is, tehát a Braille-írás ismerete túlmutat önmagán, a hagyományos felhasználási módon.

A Braille-oktatást személyre szabottan végezzük. Figyelembe vesszük a tanuló mentális képességeit, fizikai adottságait és terhelhetőségét, továbbá motiváltságát.

A Braille-írás tapintás útján történő sikeres elsajátítását nagy mértékben befolyásolja a tapintási készség fejlettsége, amely felnőttkorban a tudatos és célirányos gyakorlás által fejleszthető. Ehhez különböző tapintásfejlesztő eszközöket használunk.

A Braille-írógépen történő gépelés szempontjából nagyon fontos a karok, csuklók, kezek és ujjak mozgásképessége, izomereje, esetleges ízületi problémák vagy egyéb tanulást nehezítő tényezők számításba vétele.

A Braille-oktatás során a tanár és a tanuló mindvégig azért dolgozik, hogy a tanuló által előzetesen megfogalmazott célkitűzések minél teljesebb mértékben megvalósuljanak.