Nagyné Cseh Szilvia

Nagyné Cseh Szilvia vagyok, szociálpedagógus.

Főiskolai tanulmányaimat 2004-ben kezdem az Eszterházy Károly Főiskolán ifjúságsegítő felsőfokú OKJ-s szakon. A négy féléves képzés után jelentkeztem az intézmény 7 féléves szociálpedagógia BA szakára.
A diploma megszerzése után a szociális alapszolgáltatások területén helyezkedem el. Támogató szolgálat vezetőjeként a fogyatékos személyek önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségleteket kielégítő szolgáltatások megszervezése volt a feladatom.  Családsegítőként feladatom a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családokkal, személyekkel történő esetkezelés, különböző szolgáltatások nyújtása volt a feladatom.
2013 és 2021 között a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjával foglalkoztam a TÁMOP 111 és EFOP 111 kiemelt projekt keretein belül.
Az LSER2021 projekt megvalósításában kliens koordinátorként és szociális segítőként fogok tevékenykedni. Kliens koordinátorként részt veszek a leendő ügyfelek felkutatásában, bevonásában. Feladataim közé fog tartozni a szolgáltatási igények felmérése, a megfelelő szolgáltatási elem ajánlása és a kliens végig vezetése az elemi rehabilitációs szolgáltatás folyamatában, illetve a dokumentáció naprakész vezetése. Szociális segítőként a kliensek szociális helyzetének felmérése, fejlesztés, mentorálás, szociális ügyintézés tartozik a fő feladataim közé.

A látássérült emberekkel való foglalkozás egy új területe lesz az életemnek, hiszen eddig csak érintőlegesen kerültem kapcsolatba velük, de szakmailag felkészültnek érzem magam a feladat ellátására, illetve a kollégák szakmai tapasztalatát látva úgy gondolom együtt minden feladatot, speciális esetet meg fogunk tudni oldani.