Szociális segítés bemutatása

Az elemi rehabilitációban a szociális segítés a látássérült személy társadalomba történő be- illetve visszailleszkedését segíti, támogatja. A rehabilitációs folyamat magára a látássérült személyre, illetve a közvetlen és tágabb környezetére fókuszál, melynek célja a szociális kompetenciák, képességek és készségek erősítése, valamint a társadalmi pozíció szinten tartása és javítása. Ez a folyamat az egyén aktivitására épül, nagyon fontos hozzá a kliens pozitív hozzáállása. A rehabilitációs tevékenység akkor tekinthető sikeresnek, ha az egyén problémamegoldó képessége fejlődik, képes az önállóságra, felelősségteljes döntések meghozatalára, életkörülményeinek helyreállítására.