Tájékozódás és közlekedés

A látás sérülése vagy hiánya az embereket elsősorban az önálló közlekedésben korlátozza. A modul célja az, hogy a látássérült személy megtanuljon úticéljához önálló és biztonságos módon eljutni.

A tájékozódás és közlekedés tanulását ajánljuk a vak és aliglátó fiataloknak, valamint a látásukat felnőttkorban elveszítő személyeknek és mindazoknak, akiknek szembetegsége progrediáló jellegű, azaz romló tendenciát mutat.

Jelentkezhetnek olyan látássérült emberek is, akik korábban már tanultak közlekedni, és előzetesen elsajátított ismereteiket szeretnék feleleveníteni és/vagy bővíteni.

A tájékozódás és közlekedés modul részét képezi a beltéri és kültéri tájékozódásra oktatás. Szükség esetén a kliens először megtanul egy adott helyiségben (szobában, konyhában stb.), egy adott épületegységen/épületen belül közlekedni, figyelmet fordítva a folyosókon az ajtók, ablakok elhelyezkedésére, nyitott/csukott nyílászárók észlelésére, küszöbökre, emeletek közötti tájékozódásra, a lépcsőn járás technikájára.

A kültéri tájékozódás összetett tanulási folyamat. A kliens megtanulja tudatosan felfedezni és alkalmazni azokat a közlekedését segítő támpontokat, amelyek az adott útvonalat jellemzik. Támpontul szolgálhat a járdafelszín változása, a különböző tereptárgyak stb. Például támpontok lehetnek a macskaköves vagy sima járdafelületek, járdaszegélyek, tereptárgyak (oszlopok, megállók, kukák), épületek (bejáratok, lépcsők), vezetővonalak (fűsáv, járdaszegély, épület, kerítés, fal, lámpasor), átkelések (sarok, zebra, jelzőlámpa, sávok, parkolók, közlekedő járművek), feliratok (utcanév, tábla, üzletek, járatszámok).

A tanulás során igény szerint kitérünk a fényviszonyok változásaihoz (erős napfény, aluljáró, szürkület, éjszaka) való alkalmazkodás lehetőségeire is. A közlekedésórák keretében a szükség szerint megfelelő segédeszköz (például fehér bot típusa) kiválasztása is megtörténik.

A kliens a mozgástréning során megtanul tájékozódni belső és külső térben, elsajátítja az önálló közlekedéshez szükséges technikákat, ismereteket – különböző intenzitású helyszíneken, tömegközlekedési eszközök használatával. 

Megtanulhat a korábban ismerős helyeken (bolt, posta, cukrászda) ismét önállóan közlekedni.

A tájékozódás és közlekedés tanítását személyre szabottan végezzük. Figyelembe vesszük a tanuló mentális képességeit, ha van, látásmaradványát, fizikai adottságait és terhelhetőségét, továbbá motiváltságát.

A tájékozódás és közlekedés oktatás során a tanár és a tanuló mindvégig azért dolgozik, hogy a tanuló által előzetesen megfogalmazott célkitűzések minél teljesebb mértékben megvalósuljanak.