Szolgáltatás igénylése

Szolgáltatás megrendelésének menete:

A szolgáltatás megrendelése történhet a rehabilitációs központban és a szolgáltatópontban ügyfélfogadási időben rövid szöveges üzenet (sms), telefon, elektronikus levél, videohívás fogadására alkalmas eszköz útján, továbbá személyesen. A személyesen leadott megrendelést azonnal, a nem személyesen leadott megrendelést 1 munkanapon belül visszaigazoljuk. A kliens vállalja, hogy az előre megbeszélt időpontban pontosan, rehabilitációra alkalmas állapotban megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint együttműködik.

A Kliens a szolgáltatást a leegyeztetett időpont előtt 1 héttel lemondhatja, illetve betegség esetén orvosi igazolást hozhat, ez esetben az elmulasztott órák nem számítanak hiányzásnak. A Kliens és a rehabilitációs Központ/Szolgáltatópont szakemberei kötelesek akadályoztatásukat a rehabilitációs óra időpontja előtt legalább 24 órával egymás felé jelezni.

Abban az esetben, ha a Kliens az előre leegyeztetett időpontban nem jelenik meg a megbeszélt helyszínen, a szakember 15 percig várakozik, ha nem kap a klienstől semmilyen értesítést, akkor a megrendelést az ügyfél hibájából meghiúsultnak kell tekinteni.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást a 16. életévét betöltött, a magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a bevándorolt és a letelepedett látássérült személy veheti igénybe a fenntartóval kötött elemi rehabilitációs szerződés alapján

  • szemész szakorvosi vélemény,
  • látási fogyatékosság alapján a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény,
  • a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap vagy
  • egyéb, a látássérülést alátámasztó dokumentum bemutatásával

Siketvak vagy halmozottan sérült személy esetén az elemi rehabilitációs szolgáltatás az előzőekben meghatározottakon túl

  • szakorvosi vélemény,
  • a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény vagy
  • egyéb, a módszertani központ által előírt dokumentum bemutatásával vezető igénybe.

Panaszjog

A szolgáltatást igénybe vevő személy számára a szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek jelzése, panaszok befogadása (panaszgyakorlás) az Egyesület Elnökénél biztosított. A panaszgyakorlás történhet személyesen, telefonon és írásban.