Adaptált gépírás oktatása

A számítógép 105 gombos billentyűzetével való megismerkedés és az úgynevezett vakongépelés, azaz tízujjas gépírás elsajátítása mintegy előfeltétele az informatika oktatásnak, hiszen a látássérült emberek a számítógépet nem egérrel használják, hanem különböző billentyűkombinációk segítségével vezérlik. Ezért a gépírás elsajátítását feltétlenül ajánljuk a vak és aliglátó fiataloknak, továbbá a látásukat felnőttkorban elveszítő személyeknek és mindazoknak, akiknek a szembetegsége progrediáló jellegű, azaz romló tendenciát mutat.

Gépírástanulásra jelentkezhetnek olyan látássérült személyek is, akik korábban már tanultak gépírást, és előzetesen elsajátított ismereteiket szeretnék feleleveníteni és/vagy bővíteni.

A gépírásoktatás során a tanuló először megismerkedik a számítógépes billentyűzet gombjainak elhelyezkedésével, majd az úgynevezett nagy mezőbe tartozó betűk, írásjelek, számok és speciális billentyűk használatával.

A tanulási folyamat végére elsajátítja a 10ujjas gépírást, ami által egyfajta kommunikációs képességre is szert tesz, hiszen amit eddig hagyományos íróeszközökkel (tollal, ceruzával) nem tudott leírni, azt most már képes lesz legépelni.

A gépírásoktatást személyre szabottan végezzük. Figyelembe vesszük a tanuló mentális képességeit, fizikai adottságait és terhelhetőségét, továbbá motiváltságát. A tízujjas gépírás szempontjából nagyon fontos a karok, csuklók, kezek és ujjak mozgásképessége, izomereje, esetleges ízületi problémák vagy egyéb tanulást nehezítő tényezők számításba vétele.

A gépírásoktatás során a tanár és a tanuló mindvégig azért dolgozik, hogy a tanuló által előzetesen megfogalmazott célkitűzések minél teljesebb mértékben megvalósuljanak.